Mustafanamazli.com 3 yaşında! (hesabat)


Salam dostum. Zaman nə tez gəlib keçir. Artıq mustafanamazli.comun 3 yaşı tamam olur. Necə oldu məqalə yazmağa başladım? Təkrar olmasın deyə  buradan oxuya bilərsən 🙂 İlk məqaləni sənlə bölüşməyimdən 3il keçdi.  Bu müddət ərzində statistikada nələr baş verdi? Müqayisəli şəkildə həm də 🙂 I il II il III il Ümumi Məqalə sayı 37 14 59 Oxucu sayı 3250 4520 2427… Read More Mustafanamazli.com 3 yaşında! (hesabat)