“Azərsun Holding” SWOT analiz


“AZƏRSUN HOLDİNG” 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası qida sektoruna daxil olmuşdur. Fəaliyyətə başladığı dövrdən, əsasən kənd təsərrüfatı və pərakəndə satış sahəsi üzrə ixtisaslaşmışdır. İstehsal istər daxili tələbatın ödənilməsi, istərsə də ixracat potensialına artırılmasına hesablanmışdır. Hal-hazırki rəhbəri Abdolbari Goozaldir.   Missiyaları: Etibarlı və nümunəvi beynəlxalq ticari məhsullar və xidmətlər təqdim etmək; Cəmiyyətə faydalarını artırmaq Hissədarların mənfəətlərini maksimumlaşdırmaq.… Read More “Azərsun Holding” SWOT analiz